Publications Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta November 20, 2009 ⋅ Post a comment

Publications

Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta

Authors

Borggren, Clara & Moberg, Åsa

Title

Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande miljöbedömning.

Published in

Report from the KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm.
ISSN:1654-479X
TRITA-SUS 2009:2

Download

Download report
Download Appendix 1 (Inventory Data)
Download Appendix 2 (Results)

Contact Åsa Moberg if you want to order a paper copy of the report!

 • Share/Bookmark

Discussion

10 comments for “Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta”

 1. Vad menas med 180 graders läsvinkel, en av de egenskaper som nämns som papperets kvaliteter på sidan 4? Vinkeln borde väl vara mycket mindre, åtminstone om man menar möjlig (bekväm) läsning i praktiken.

  Posted by Håkan Svensson | November 27, 2009, 11:07

 2. Hej!
  Det är en teknisk detalj och beskriver den “möjliga” läsvinkeln, hur man skulle kunna läsa. Även om det vanliga inte är att man läser med denna vinkel.

  Posted by Åsa Moberg | November 27, 2009, 11:31

 3. Jag tror inte ens det är fysiskt möjligt att läsa i “samma plan” som sidan, men jag skall inte uppehålla mig mer med detta, men jag tycker det borde vara 90 grader eller någonstans där.

  Posted by Håkan Svensson | November 27, 2009, 12:42

 4. Jämförelse sker i rapporten mellan e-boken och pappersboken som produkt, men inte per läsning (vilket också kommenteras). En skillnad när det gäller läsningen är att på läsplattan (som kan innehålla ett stort antal böcker) är i en viss stund bara en bok tillgänglig för läsning av en läsare, medan en traditionell boksamling är tillgänglig för flera läsare samtidigt. (En läsplatta som är uppdaterad online mot ett bibliotek behöver inte ha den begränsningen, och flera läsare kan läsa samma bok samtidigt.) Räknar man om miljöpåverkan per ”läsning” blir resultatet kanske annorlunda, men säkert svårt att sia om framtida läskulturvanor. Intressant liten rapport.

  Posted by Håkan Svensson | November 27, 2009, 15:43

 5. Rapporten känns som ett best case scenario till förmån för läsplattan (och det blev ändå hela 33 hårdbundna böcker på 2 år).
  Jag saknar en diskussion om bokköpsvanorna hos gruppen potentiella köpare av läsplattor. Det hade förmodligen lett fram till en helt annan bok som utgångspunkt för jämförelsen.
  Hårdband säljs i Sverige till övervägande del genom bokklubbar. Dessa nämns överhuvudtaget inte i rapporten. Bokklubbarna är till övervägande del förlagsdrivna och har en helt annan logistik än boklådor och internethandlare. De har också helt andra försäljningsmetoder (som är helt beroende av pappersboken som leverabel).
  Varannan bok som säljs i Sverige är en pocketbok. Om man räknar bort bokklubbarnas försäljning och bara räknar detaljhandeln inklusive näthandeln så blir det en ändå mycket större andel. Pocketböckerna köps av folk som läser mycket och alltså hamnar mitt i läsplattemålgruppen. Dessa läsare köper pocketböcker på ICA och i Pressbyrån på pendeltågsstationen vilket gör att deras transportbehov för bokinköp närmar sig noll. Distributionslogistiken blir också helt annorlunda. Storläsarna byter också böcker med vänner och arbetskamrater vilket gör att pocketböcker troligen läses av mer än en person, iallafall i den här gruppen.
  Pocketböcker behöver heller inte nödvändigtvis brännas utan kan användas för materialåtervinning.

  Det var en lång uppräkning spekulationer och mer eller mindre sanna påståenden. Men de påverkar jämförelsen och borde därför undersökas närmare.
  Om man försöker sig på ett best case scenario till förmån för pappersboken så kan man säkert komma fram till att man behöver läsa 2-500 böcker på läsplattan per år för lika klimatpåverkan.
  Statistik är statistik.

  En uppföljande rapport borde också ta hänsyn till att bokpapper till väldigt liten del kommer från Sverige och att böcker trycks på flera håll. Scandbooks pocketlina är bara knappt igång och pocketböcker trycks mest i Finland, Danmark, Tysklad och Slovakien medan hårdband till stor del kommer från Scandbook även om mycket också trycks utomlands.

  Posted by Fredrik Engquist | December 2, 2009, 23:03

 6. Bra synpunkter, som belyser att “en bok” inte är “en bok”, utan kan variera väldigt mycket även när det gäller miljöpåverkan. Av stor betydelse för en pappersboks miljöpåverkan är t ex även sidantalet. Det har varit en
  begränsad studie och inom ramen för den har vi tyvärr inte kunnat studera fler typer av böcker eller distributionssätt (t ex bokklubbar som nämns),
  utan vi har fått lov att avgränsa oss. Det hade varit intressant att även studera pocketböcker, samt böcker som producerats och tryckts i andra länder och på annat papper, etc. Målet är att fortsätta med nya studier inom media och hållbarhet inom ramen för Centre for Sustainable Communications och att
  steg för steg öka kunskapen inom området. Förhoppningsvis kan man redan med hjälp av denna studie resonera kring de alternativ som du tar upp och belysa att även e-böcker medför miljöpåverkan. Vårt syfte har varit att påbörja
  studier inom detta område, och det finns en hel del kvar att studera för oss och för andra.

  Posted by Åsa Moberg | December 7, 2009, 13:42

 7. Om Scandbook producerar en hårdbunden bok kommer ca 90% av bokens papper från sverige. Vid produktion av pocketbok kommer 100% av papperet från bruk inom en radie av 20 mil. Om boken produceras exempelvis i tyskland kommer merparten av papperet från sverige eller norge.

  Posted by Alf Linder | December 7, 2009, 19:47

 8. […] rapport is momenteel alleen verkrijgbaar in het […]

  Posted by The Big Picture » Blog Archive » Hoe groen is een elektronische boekenkast? | March 5, 2010, 16:32

 9. […] ETC skriver en omfattande artikel om rapporten  “Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande miljöbedömning“. Läs “Läsplatta – grönare än papperstidning?” (Andreas Gustavsson, ETC […]

  Posted by ETC: Läsplatta – grönare än papperstidning? | Centre for Sustainable Communications | March 23, 2010, 10:03

 10. […] Sveriges Natur skriver om rapporten “Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande miljöbedömning“. Läs “Läsplatta främst för flitiga” (Aurora Holmgren, Sveriges Natur, 10 Februari […]

  Posted by Sveriges Natur: Läsplatta främst för flitiga | Centre for Sustainable Communications | March 23, 2010, 10:04

Post a comment