News

Klimatsmart pocket - Fotograf Caroline Andersson

CESC research behind Climate-friendly paperbacks

Two of Sweden’s major paperback publishers – Bonnier pocket and Månpocket – have launched the concept “Climate-friendly paperbacks”. CESC was assigned to calculate the potential climate impact of the publishers’ paperbacks throughout the whole production chain.

Towards travel-free business meetings

Many companies have clear guidelines to ensure that the number of business trips will decrease in favour of travel-free video meetings. A research group at CESC has looked closely at the factors that determine how meetings take place and under what circumstances they are substituted by video-mediated communication.

Greenalytics-cover

Unveiling the carbon footprint of your website

KTH researcher Jorge Zapico has developed an application which can calculate the carbon footprint of individual websites. The application is called Greenalytics and matches web statistics with environmental data. It turns out that the KTH website produces seven tonnes of carbon dioxide each year.

CESC supports Guadalajara ICT declaration

At COP16 in Cancun the Guadalajara ICT declaration for transformative low-carbon solutions was presented. The declaration was initiated by GeSI (Global e-Sustainability Initiative) and is supported by more than 40 companies and organizations from more than 20 countries.

Environmental Applications of ICT

The Journal of Industrial Ecology has published a Special issue on Environmental Applications of ICT including not just one, but two articles from CESC.

Communications society’s carbon footprint mapped out

The communications industry does not just produce pixels and bytes. All in all, the IT and telecom sectors along with the media sector account for 3 percent of total global carbon emissions. This is the result of the first comprehensive academic study of communications society’s global climate impact.

Presence Design: Mediated Spaces Extending Architecture

On 1 October 2010 Charlie Gullström defends her doctoral thesis entitled ‘Presence Design: Mediated Spaces Extending Architecture’. Charlie Gullström is a Senior Lecturer in Architecture, Media, Interaction and Communication at the Department of Architecture, KTH. She headed CESC during its initial phase, in the role as Centre director 2006-2007; and lead the project Mediated Spaces 2008-2009.

Stockholm Futures Conference

CESC is co-organizer of the “Stockholm Futures Conference: Our Future in The Making” on 18-19 November 2010. The international conference is arranged in collaboration with the Institute for Futures Studies and the Environmental Strategies Research Department (fms) at the KTH Royal Institute of Technology.

Marko Turpeinen appointed Director of EIT ICT Labs Helsinki Node

Professor Marko Turpeinen has been appointed Director of the Helsinki Node of ICT Labs, a Knowledge and Innovation Communities (KIC) of the European Institute of Innovation and Technology (EIT).

CESC at PIRA Retreat on Global Print Markets

Åsa Moberg will present “Bytes vs. paper: Sustainable media for the future?” at the PIRA Conference “Future Global Print Markets”.

Press

CESC’s press releases are published on this page and on KTH’s website. Depending on the target group they are written in English or Swedish.

Press contact CESC in the press CESC on Twitter

Press releases (in Swedish)

CESCs forskning bakom miljövänligare pocketböcker

Bonnier pocket och Månpocket lanserar idag konceptet Klimatsmart pocket. CESC har på uppdrag av de båda förlagen beräknat pocketböckernas klimatpåverkan från hela produktionskedjan.


Vägen till resfria möten

Många företag har tydliga policys som syftar till att antalet affärsresor ska minska till förmån för ”resfria” videomöten. Ett forskarteam på KTH Centre for Sustainable Communications (CESC) har tittat närmare på faktorer som kan avgöra om resor ersätts med videomöten eller inte.


Vilka koldioxidutsläpp har din sajt?

Jorge Zapico har utvecklat en applikation för att beräkna klimatpåverkan av enskilda webbplatser. Applikationen heter Greenalytics och matchar dagsfärsk webbstatistik med miljödata. Det visar sig att KTH:s webbplats står för sju ton koldioxid varje år.


Kommunikationssamhällets klimatpåverkan kartlagd

Kommunikationsbranschen producerar inte bara pixlar och bytes. Sammanlagt står IT- och telekomsektorn tillsammans med mediesektorn för 3 procent av världens totala klimatpåverkande utsläpp. Det är resultatet av den första heltäckande akademiska studien av kommunikationssamhällets globala klimatpåverkan.


CESC hjälper Schibsted med miljöanalys

CESC hjälper Schibsted med att undersöka företagets miljöpåverkan före och efter flytten till Kungsbrohuset. Fokus ligger på lokaler, transporter och resor till och från jobbet.


Mobilen visar vägen mot klimatsmart resande

Mobila applikationer har stor potential att effektivisera stadstrafiken och göra den mer miljövänlig. Centre for Sustainable Communications vid KTH står i startgroparna för att utveckla nästa generations reseplanerare tack vare de 9 miljoner kr som forskarna tilldelas av Vinnovas satsning på miljöinnovationer.


Ingen miljövinst med e-bok

Blir läsplattan årets julklapp? För miljömedvetna konsumenter finns det inga starka skäl att överge pappersboken. Man måste läsa minst 33 böcker under läsplattans livslängd för att den ska löna sig ur klimatsynpunkt.


Ny kommunikationsteknik sparar miljön – liksom tid och pengar

Fyra dagstidningar har under 2009 deltagit i ett forskningsprojekt med TU och KTH:s Centre for Sustainable Communications. Med ändrade vanor kring möten och resor mår miljön bättre och tidningarna sparar både tid och pengar, utan att för den skull försämra kommunikationen.